Logo Banner
 
Giới thiệu sách
(Ngày đăng: 24/07/2018 - Lượt xem: 412)
Chi tiết
(Ngày đăng: 11/03/2015 - Lượt xem: 1758)
TS. TRƯƠNG THỊ THẢO dịch
Chi tiết
(Ngày đăng: 11/03/2015 - Lượt xem: 1090)
TS Sinh học Trương Thị Thảo
Chi tiết
(Ngày đăng: 16/06/2014 - Lượt xem: 2377)
TS Sinh học Trương Thị Thảo
Chi tiết
(Ngày đăng: 03/03/2014 - Lượt xem: 2208)
Như một cơ duyên, một sự phối hợp tuyệt đẹp, ngay từ năm 2006, TS Trương Thị Thảo - thành viên trong Ban Khoa học của Viện - đã dịch xong (từ tiếng Nga) cuốn “Những phương thức phục hồi sức khỏe theo tự nhiên” của tác giả người Nhật Nishi Katsuzô
Chi tiết
(Ngày đăng: 03/03/2014 - Lượt xem: 1627)
Đặng Kim Nhung (Biên soạn)
Chi tiết
(Ngày đăng: 03/03/2014 - Lượt xem: 2492)
Trước những hiện tượng tưởng chừng phi lý, nhưng lại hoàn toàn có thực, những hiện tượng đã hiện hữu hàng ngàn năm và ngày một nhiều hơn ở khắp thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ, thường hình thành bốn dòng tư tưởng khác nhau
Chi tiết